Spodaj lahko poiščete kratka navodila, kako poteka poizvedovanje po ulicah MOL-a.

Osnovna uporaba grafičnega pregledovalnika

V zgornjem desnem kotu karte so na voljo 3 osnovna orodja za navigacijo in izbor objektov na karti.

1)    Merilo: uporabnik lahko nastavi želeno merilo pogleda na karto

2)    Premik: z orodjem za premikanje je mogoča navigacija po karti, tj., premik v želene smeri na karti

3)    Izbor in poizvedovanje: za selekcijo ulic in pridobitev atributnih podatkov je na voljo orodje za izbor in poizvedovanje

Iskanje ulice

Iskanje ulic je mogoče opraviti na dva načina:

a)    Preko iskalnika ulic

V izbirnem seznamu ulic se izbere želena ulica, s klikom na zemljo pa aplikacija ulico poišče in grafično prikaže na zaslonu.

 

 

b)    S klikom na želeno ulico neposredno na karti

V kolikor uporabnik točno ve, katera ulica ga zanima, lahko tovrstno poizvedovanje opravi kar z izbiro ulice na karti.

Z orodjem za izbiro klikne na ulico, ta se po kratkem času tudi izbere. Ni potrebno klikniti točno na ulico, saj poizvedba ob kliku deluje tudi v določenem radiju od klika.

 

Pregledovanje podatkov o ulici

Ko je ulica izbrana, so v spodnjem delu zaslona na voljo podatki o ulici in o njeni zgodovini.

 Prek izbora (levo/desno) v orodju »Zgodovina v korakih« lahko uporabnik spremlja zgodovinski razvoj geometričnih in atributnih podatkov ulice. Primer geometrijskih sprememb je podan spodaj.

Primer geometrijskih sprememb izbrane ulice skozi čas:

 

 

 

Poleg grafičnih informacij o poteku sprememb za posamezno ulico lahko uporabnik spremlja tudi atributne podatke o ulici skozi čas. Na voljo so mu naslednje informacije:

-      Uradno ime ulice

-      Kratko ime ulice

-      Leto imenovanja

-      Akt imenovanja

-      Lokacija objave akta

-      Opis poteka ulice

-      Obrazložitev poimenovanja ulice

-      Opombe

Poleg tega so na voljo tudi različni dokumenti, ki se nanašajo na izbrano ulico. Ti so na voljo v obliki seznama na dnu aplikacije, s klikom na dokument pa se ta uporabniku odpre.